SPORT

Sentrum van uitnemendheid in die Wes-Kaap

SPORT

Sport is ‘n kardinale deel van die skoollewe by die Hoërskool Melkbosstrand. Ons spog met ‘n verskeidenheid van sportsoorte om sodoende ons leerders op ‘n holistiese wyse te ontwikkel. Ons het twaalf kompeterende sportsoorte en die lys van provinsiale kampioene by die Hoërskool Melkbosstrand word jaarliks langer.

Sport ontwikkel ‘n dinamiese skoolkultuur waar leerders se fisiese en sosiale dimensies ontwikkel word. Deelname aan sport bevorder sosiale vaardighede asook die bou van verhoudings – alles belangrike boustene vir afgeronde jong volwassenes. Sportoefeninge in die namiddae hou kinders produktief besig en fisies aktief. Dit leer hulle om tyd effektief te bestuur en ontwikkel ‘n suksesgerigte ingesteldheid. Leierskap- en kommunikasievaardighede word ontwikkel, veral tydens spansport terwyl samewerking en oorlegpleging ingeoefen word.

Ons het baie om op trots te wees ten opsigte van ons sportprestasies en ons bou op die suksesse van die verlede om steeds jaar na jaar te verbeter. Met die medewerking van van ons borge en groter skoolgemeenskap, kan daar nie grense aan ons sportprestasies gestel word nie.

Arno Nepgen (hoof van sport)

Kommentaar gesluit.