Gedragskode

GEDRAGSKODE

Soos bepaal deur die Beheerliggaam in samewerking met die ouers / voogde, opvoeders en leerders van die Hoërskool Melkbosstrand en kragtens artikel 8 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996. Hierdie skoolbeheerliggaam (SBL) het die statutêre reg om 'n gedragskode te formuleer om 'n goed gedissiplineerde en gefokusde skoolomgewing te vestig wat toegewy is aan die bevordering en instandhouding van gehalte-onderwys.

Laai die gedetailleerde dokumente af

Kommentaar gesluit.