AKADEMIE

Die kernbesigheid van die Hoërskool Melkbosstrand is akademie. Ons beskou ons dus as 'n akademiese PLUS-skool - akademie eerste, dan die res! Akademie kan gesien word as die sleutel vir jou toekoms aangesien dit jou vaardighede en talente sal ontsluit om die beste te wees wat jy kan wees!

Akademiese prestasie verwys na 'n leerder se sukses in die bereiking van kort- of langtermyndoelwitte in die opvoeding. Dit verwys na goeie prestasie in 'n gegewe akademiese vak, bv. Ekonomie of Wiskunde, asook die suksesvolle voltooiing van hoërskool of 'n universiteitsgraad met verdienste.

Voltooïing van hoërskool laat leerders toe om meer te verdien, en baie werkgewers gebruik slegs diegene wat hoërskool voltooi het. Dus, akademiese prestasie help leerders om finansiële beperkings in die toekoms te vermy. Tersiêre onderwys bied nog meer voordele, en werkgewers soek toenemend werknemers met universiteitsgrade. Hoërskool Melkbosstrand is tans een van die top XNUMX voederskole van die Universiteit Stellenbosch.

Akademiese prestasie is belangrik omdat dit leerders voor berei vir hul toekomstige loopbane. Dit laat ook leerders toe om mededingende velde te betree . Diegene wat die mediese veld wil betree, benodig in-diepte kennis van biologie en chemie. Diegene wat ander Baccalaureus Artium of Handelsgrade wil studeer, het goeie akademiese resultate nodig. Akademiese prestasie is dikwels 'n teken van 'n verfynde intellek wat studente op alle vlakke van hul lewens kan help.

Akademiese prestasie help ook om die gedagtes van leerders te ontwikkel. Kennis oor geskiedenis help mense om nuusgebeure te interpreteer terwyl wiskundige kennis mense leer om probleme op te los. Kritiese denke help mense om die wêreld rondom hulle te interpreteer. By Hoërskool Melkbosstrand plaas ons groot klem daarop om leerders te onderrig in die regte benadering van probleme en die oplossing daarvan. Terwyl die lesse in die klas leerders spesifieke vaardighede leer, beïnvloed die proses waardeur hulle die materiaal leer en die oorspronklike idees wat hulle moet oorweeg, baie aspekte van hul daaglikse lewe, insluitend hul gedrag.

Dit is dus noodsaaklik om vakke wat in graad XNUMX tot XNUMX geneem word, met sorg te kies. Kies hulle met die toekoms in gedagte en fokus dan daarop om uitnemendheid te bereik!

Opvoeding is die sleutel tot jou toekoms!

Madelein Crause (Akademiese Hoof)

Kommentaar gesluit.